Crash IVF

Nogle kvinder, der lider af ufrivillig barnløshed kan have svært ved at få tilstrækkeligt antal æg ved hormonbehandlingen. Sådanne kvinder kaldes for "low respondere" eller på dansk "dårlige ægge dannere". At være dårlig til at lægge æg kan skyldes forskellige årsager. Den hyppigste er, at kvinden er blev ældre og ikke længere har så mange æg tilbage i sine æggestokke. Dette kan bekræftes ved blodprøver. Hos kvinder i den tidlige overgangsalder vil vi typisk se forhøjede værdier i blodprøven af FSH (det follikelstimulerende hormon).

Vi ser også low respondere blandt ufrivilligt barnløse kvinder, som ikke er i overgangsalderen. Disse kvinder viser sig typisk ved at have lidt kortere cyklus end 28 dage, og ved almindelig hormonbehandling et lavt antal ægblærer.

Typisk sker der det ved hormonbehandlingen til f.eks. IVF at selv om vi øger dosis af FSH fra 150 iu per dag til 400 - 500 iu per dag, så får vi alligevel kun 1-4 æg ud.

Mekanismen hos low respondere

Hos en normal fertil kvinde dannes, før menstruationen, måske flere hundrede æganlæg, der alle er lige gode til at blive det endelige æg ved ægløsningen i næste cyklus. Men naturen har gjort det så hensigtsmæssigt, at næsten alle disse æganlæg går til grunde inden den endelige ægmodning i næste cyklus. Hvis ikke denne mekanisme var til stede, ville kvinderne få alt for mange æg til ægløsning. Udvælgelse af det endelige æg foregår normalt lige efter menstruationen på ca. 5. til 8. dagen i cyklus. Dette sker ved at en ægblære tager føringen, og sender signaler til de andre om at gå til grunde.

Det vil sige at hvis man starter sin hormonbehandling inden disse signaler starter, altså på 3. dagen hos en normal kvinde, så redder vi flere af æggene, og dermed modnes flere æg.

Hos low responderene mener man, at udvælgelsen af det endelige æg ved en lille fejl foregår allerede før menstruationen starter. Derfor hjælper det ikke at give mere hormon til low respondere efter deres normale menstruationstidspunkt.

Hvad gør man så?

Målet er at starte hormonbehandlingen hos low respondere før den dominerende follikel udvikles. Dette tidspunkt ligger allerede på 23. til 25. dagen i cyklus inden. Dette har vi nu mulighed for, idet der er udviklet nye medicinske præparater, de såkaldte GnRH- antagonister. Disse stoffer afbryder den normale menstruationscyklus tidligt på 23. til 25. dagen, og fremprovokerer en menstruationsblødning uden at forstyrre udviklingen af de primitive æganlæg. Når kvinden har fået blødning kan vi stadigt nå at stimulere de æganlæg, der endnu ikke er blevet stoppet. Dette kaldes CRASH-IVF.

Behandlingen ser sådan ud:

  1. Når kvinden får menstruation ringer hun til klinikken og får en tid på 21. dagen.
  2. På 21. dagen i hendes cyklus får hun antagonist, der normalt inden for 3 dage fremtvinger en menstruation.
  3. På 2. dagen fra menstruationsstart giver vi FSH hormonet i store doser på 400 iu dagligt eller højere.
  4. Når folliklerne bliver ca. 14 mm store starter vi igen med antagonist behandlingen sammen med FSH behandlingen for at undgå at kvinden får ægløsning for tidligt.
  5. Når ægblærerne er ca. 18 mm store gives normalt det ægløsende hormon hCG og æggene tages ud som ved almindelig IVF.

Du kan downloade vores behandlingsvejledninger her.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev