Oplægning af optøede nedfrosne æg

Nogle gange oplever vi, at kvinden får taget flere æg ud end hun får brug for. Sker det, kan I vælge at få frosset jeres æg ned til senere brug, for eksempel når en bror eller søster skal hjælpes til verden. Således undgår I at skulle igennem hele reagensglasproceduren én gang til.

Ved optøning af nedfrosne befrugtede æg, er den eneste behandling kvinden skal igennem, en hormonstimulering af slimhinden, så slimhinden er klar til at modtage det optøede befrugtede æg.

Ved oplægning af optøede æg skal I være opmærksomme på at:

  • Vi ifølge den danske lov, skal destruere de frosne æg efter fem år.
  • Vi kun optør de frosne æg, hvis I har givet en skriftlig tilladelse.
  • Cirka 40 procent af de frosne æg overlever ikke optøningen.

Du kan stille lægen spørgsmål her.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev